Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm ve Bina Yenilenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi kanunu ile yapılmaktadır. Binasını bu kanun kapsamında yeniletecek mülk sahipleri, bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisinden ve kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanırlar. Bir kişi kira yardımı ve kredi desteğinin sadece birinden yararlanabilir.  Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapılması için arsa hissedarlarının 2/3 çoğunluğu yeterli olmaktadır. Bu kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan muafiyet söz konusudur.

KİRA YARDIMI :

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar,Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılmaktadır.

KREDİ FAİZ DESTEĞİ :

Evini yenilemek isteyen malikler bağımsız bölüm başına kredi kullanabilir. Kredi geri ödemeleri ise 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşmektedir.

  • Kentsel dönüşüm kapsamında binasını yeniletmek isteyen mülk sahiplerinin bu işlemi yetkili kurum ve inşaat firmalarına yaptırması ve mutlaka bu işin teknik eğitimini almış inşaat mühendisi tarafından gerekli kontrollerin yapılmış olması ve inşaatın teknik kurallarına uygun olarak yapılması hayati önem arz etmektedir. Bu sayede hem yapınızı depreme dayanıklı hale getirerek can ve mal güvenliğiniz sağlanacak hem de gayrimenkullerinizin değeri artacaktır.

Bizimle iletişime mi geçmek istiyorsunuz?